michalovce.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINFO MAPA MESTA Michalovce - Ulice

 1. 1. mája
 2. 26. novembra
 3. 9. mája
 1. Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho
 2. Agátová
 3. Alexandra Markuša
 4. Alexandra Sergejeviča Makarenku
 5. Alexandra Sergejeviča Puškina
 6. Alexandra Vasilijeviča Suvorovova
 7. Andreja Hrehovčíka
 8. Andreja Kmeťa
 9. Andreja Sládkoviča
 10. Antona Bernoláka
 11. Astrová
 1. Bieloruská
 2. Borovicová
 3. Boženy Němcovej
 4. Brestová
 5. Brezová
 1. Cyrila a Metoda
 2. Československej armády
 1. Duklianska
 1. Eda Urxa
 2. Elektrárenská
 1. Farská
 2. Fialková
 3. Františka Hečku
 4. Františka Kubača
 5. Fraňa Kráľa
 1. Generála Milana Rastislava Štefánika
 2. Generála Petrova
 3. Gorazdova
 1. Hollého
 2. Hrádok
 3. Hrnčiarska
 4. Humenská cesta
 1. Ivana Krasku
 1. J. Fándlyho
 2. J. Ľ. Holubyho
 3. Jána A. Komenského
 4. Jána Bottu
 5. Jána Jesénia
 6. Jána Kalinčiaka
 7. Jána Kollára
 8. Jána Kostru
 9. Jána Palárika
 10. Jana Švermu
 11. Janka Alexyho
 12. Janka Borodáča
 13. Janka Matušku
 14. Jaroslawská
 15. Jedľová
 16. Jonáša Záborského
 17. Jozefa Gregora Tajovského
 18. Jozefa I. Bajzu
 19. Jozefa Murgaša
 20. Juraja Jánošíka
 21. Juraja Palkoviča
 22. Jurija Alexejeviča Gagarina
 1. Kamenárska
 2. Kapitána Nálepku
 3. Kapušianska
 4. Karola Kuzmányho
 5. Klobučnícka
 6. Koceľova
 7. Konečná
 8. Kostolné námestie
 9. Krátka
 10. Krymská
 11. Kyjevská
 1. Ladislava Novomestského
 2. Lastomírska
 3. Leningradská
 4. Leva Nikolajeviča Tolstého
 5. Liesková
 6. Lipová
 7. Lúčna
 8. Ľudovíta Kukoreliho
 1. Margarétová
 2. Martina Benku
 3. Martina Kukučína
 4. Martina Rázusa
 5. Masarykova
 6. Maxima Gorkého
 7. Meďovská
 8. Michaila Illarionoviča Kutuzova
 9. Mikoláša Aleša
 10. Mikuláša Gerbu
 11. Mikuláša Koperníka
 12. Miloša Uhra
 13. Minská
 14. Mirka Nešpora
 15. Mlynská
 16. Močarianska
 17. Mojmírova
 18. Moldavská
 19. Moskovská
 1. Nábrežie Jozefa Miroslava Hurbana
 2. Nad Laborcom
 3. Námestie Osloboditeľov
 4. Narcisová
 5. Nikolaja Vasilieviča Gogoľa
 1. Obchodná
 2. Obrancov mieru
 3. Odbojárov
 4. Odeská
 5. Okružná
 1. Partizánska
 2. Pasáž
 3. Pavla Horova
 4. Pavla Jozefa Šafárika
 5. Pavla Országa hviezdoslava
 6. Perkárenská
 7. Petra Iljiča Čajkovského
 8. Petra Jilemnického
 9. Plynárenská
 10. Pri mlyne
 11. Pri sýpke
 12. Pribinova
 13. Priemyselná
 14. Profesora Hlaváča
 15. Púpavová
 1. Rastislavova
 2. Remeselnícka
 3. Ružová
 4. Rybárska
 1. Sadová
 2. Saleziánov
 3. Sama Chalupku
 4. Severná
 5. Sibírska
 6. Sklenárska
 7. Slovenská
 8. Slovenského národného povstania
 9. Smreková
 10. Sobranecká cesta
 11. Sosnová
 12. Staničná
 13. Staré nábrežie
 14. Stavbárov
 15. Svetozára hurbana Vajanského
 16. Svornosti
 17. Svätoplukova
 18. Široká
 19. Školská
 20. Špitálska
 21. Športová
 22. Štefana Fidlíka
 23. Štefana Kukuru
 24. Štefana Moyzesa
 25. Štefana Tučeka
 26. Štefánikova
 1. Tehliarska
 2. Teodora Jozefa Mousona
 3. Terezy Vansovej
 4. Timravy
 5. Tomášika
 6. Topolianska
 7. Topoľová
 8. Továrenská
 9. Tulipánová
 1. Ukrajinská
 2. Uralská
 3. Úzka
 4. Užhorodská
 1. Vasilija Ivanoviča Čapajeva
 2. Verbovčík
 3. Vihorlatská
 4. Vinianska cesta
 5. Višňová
 6. Vladimíra Clementisa
 7. Volgogradská
 8. Vyškovská
 1. Záhradná
 2. Zakarpatská
 3. Zeleninárska
 4. Zemplínska
 5. Zvončeková
temp image
Okolie Michaloviec: Michalovce-Bánovce nad Ondavou, Čečehov, Krásnovce, Lastomír, Laškovce, Nižný Hrušov, Pozdišovce, Petrovce nad Laborcom, Rakovec nad Ondavou, Veľké Kapušany, Zalužice, Zemplínska Široká

Vyhľadávanie ulíc mesta Michalovce je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie z Michaloviec a okolia. Mapa Michaloviec umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Michalovce-Bánovce nad Ondavou, Čečehov, Krásnovce, Lastomír, Laškovce, Nižný Hrušov, Pozdišovce, Petrovce nad Laborcom, Rakovec nad Ondavou, Veľké Kapušany, Zalužice, Zemplínska Široká
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang